V tomto článku popíši základní pojmy, které se točí okolo kryptoměn, které byste měli znát, pokud chcete kryptoměnám opravdu porozumět.

kryptoměna Bitcoin

Kryptoměna

Kryptoměna je digitální platidlo, které využívá principy kryptografie k zabezpečení a validování transakcí.

Bitcoin

Bitcoin s velkým B většinou označuje koncept Bitcoinu, jeho technologii, komunitu, protokol atd. Jedná se o první decentralizovanou open source kryptoměnu na principu peer-to-peer sítí.

bitcoin

Jako bitcoin s malým b se většinou označuje jednotka měny Bitcoin.

Altcoin

Alternativní kryptoměna. Takto se tedy označují všechny ostatní měny kromě Bitcoinu (Ethereum, Litecoin...).

Ethereum

Ethereum je decentralizovaná platforma založená na block chainu. Jedná se o platformu na které mohou fungovat chytré kontrakty a díky tomu má spoustu různých využití.

Block

Blok je záznam v block chainu. Obsahuje a potvrzuje více transakcí čekajících na potvrzení.

Block chain

Block chain je veřejný záznam všech uskutečněných transakcí v dané síti. Nový blok je připojen k block chainu v rámci procesu těžby (mining). Bloky transakcí nelze po jejich připojení k block chainu nijak modifikovat.

Block Explorer

Online nástroj pro prohlížení transakcí v block chainu.

Transaction fee / Transakční poplatek

U většiny kryptoměn není nutné platit žádný poplatek za odeslání transakce, avšak výše poplatku je přímo úměrná rychlosti potvrzení transakce. Transakční poplatek obdrží těžaři, kteří transakce potvrzují a přednostně zpracovávají transakce s větším poplatkem.

Confirmation / Potvrzení

Když se provede transakce, účastníci sítě potvrzují její platnost (těžení/mining). Transakce získává 1. konfirmaci, když je součástí bloku právě připojeného na konec block chainu. Vytěžení a připojení každého dalšího bloku k block chainu znamená další konfirmaci. S každým dalším potvrzením se kvadraticky snižuje riziko, zvrácení transakce.

Smart kontrakty / Chytré kontrakty

Chytré kontrakty představují dohodu mezi dvěma či více stranami převedenou do programovacího jazyka takovým způsobem, že automaticky vynucují její plnění. Pro rozběhnutí chytrých kontraktů slouží například virtuální stoj sítě Ethereum (EVM - Ethereum Virtual Machine).

DAO

Decentralizované Autonomní Organizace jsou organizace nebo fondy postavené na chytrých kontraktech (smart contract). Po spuštění fungují automaticky a bez lidského řízení přesně dodržují předem definovaná pravidla.

ICO

Initial Coin Offering neboli prvotní nabídka mincí. Je to způsob financování vznikající kryptoměny podobný crowfundingu. Lidé finančně podpoří zakladatele a získají za to jednotky této nové měny.

Difficulty / Obtížnost

Obtížnost udává jak těžké je vytěžit další blok. Tento parametr sítě se neustále mění v závislosti na výpočetním výkonu celé sítě.

Private key / Privátní klíč

Tajný alfanumerický řetězec, který zná jen majitel. Transakce u kryptoměn se podepisují privátním klíčem.

Public key / Veřejný klíč

Veřejný klíč je zveřejněný alfanumerický řetězec odvozený od privátního klíče. U kryptoměn slouží jako adresa na kterou mohou být odeslány mince se kterými může disponovat jen majitel privátního klíče.

mining rig

Mining / Těžba

Těžba je proces při kterém počítačový hardware provádí složité matematické výpočty jimiž ověřuje transakce v síti a zajišťuje bezpečnost. Těžba kryptoměny je proces využívající výkonný počítačový hardware k ověřování transakcí v síti. Po vytěžení nového bloku jsou těžaři odměněni nově vytvořenými "mincemi".

Minign rig

Počítač speciálně navržený pro těžbu nějaké kryptoměny se nazývá mining rig.

Peer to Peer / P2P

Peer to peer je decentralizované uspořádání sítě kdy dva či více účastníků komunikuje napřímo mezi sebou. Výhodou tohoto modelu je, že odpojení kteréhokoliv uzlu sítě nemůže ohrozit její fungování.

Proof of Work

Při ověřování transakcí (těžbě) při použitém modelu Proof of Work se váha vašeho hlasu i odměna z vytěženého bloku odvíjí od velikosti výpočetního výkonu.

Proof of Stake

Při hlasování o tom, který blok bude připojen k block chainu záleží na tom kolik vlastníte jednotek dané kryptoměny nikoliv na výpočetním výkonu.

SHA-256

Hashovací algoritmus využívaný například kryptoměnou Bitcoin.

Scrypt

Scrypt je kryptografický algoritmus využívaný v kryptoměně Litecoin. Oproti SHA-256 je méně výpočetně náročný.

Satoshi Nakamoto

Přezdívka anonymního tvůrce první verze Bitcoinu. V roce 2008 byl pod touto přezdívkou rozeslán email s prvním dokumentem popisujícím fungování kryptoměny Bitcoin (Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System).

Reference

  1. bitcoin.org, Vocabulary [online], ©2009-2019 [cit. 10.4.2019], Dostupné online
  2. SUDHIR K., 51 Cryptocurrency Glossary: Dictionary of Cryptocurrency and Bitcoin Terms [online], 6.11.2018 [cit. 10.4.2019], Dostupné online
  3. cryptominded.com, A Glossary of all the Cryptocurrency Terms you need to know [online], ©2017-2019 [cit. 10.4.2019], Dostupné online
  4. NAKAMATO S., Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System [online], 31.10.2008 [cit. 10.4.2019], Dostupné online